Emisije iz nepokretnih izvora - WMS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Emisije iz nepokretnih izvora - WMS - INSPIRE harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0477

Jedinstvena oznaka izvora:

0477

Naziv izvora prostornih podataka:

Emisije iz nepokretnih izvora - WMS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju.

Podaci o emisijama iz nepokretnih izvora pripadaju u NIPP temu Industrijski i proizvodni pogoni Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines.

Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/pf/4.0/ProductionAndIndustrialFacilities.xsd

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/pf/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-10-2019

Upareni izvor:

0317 Emisije iz nepokretnih izvora - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/a08400bb-f0b4-4c74-b677-37dffc9554d7

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a