Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske
Prijava
Korisnik: Public

Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0335

Jedinstvena oznaka izvora:

0335

Naziv izvora prostornih podataka:

Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske

Sažetak izvora:

Skup prostornih podataka vezanih uz speleološke objekte RH, prikupljenih i obrađenih od strane speleoloških udruga i ustanova sa speleološkom djelatnošću koje djeluju na području Republike Hrvatske, implementiranog od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a financiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Svi navedeni podaci pohranjeni su na pregledniku Katastra speleoloških objekata RH a dostupnog učesnicima i korisnicima Katastra na poveznici http://natura2000.dzzp.hr/speleo/. Javnosti su podatci iz Katastra speleoloških objekata dostupni smanjenog sadržajnog opsega i prostorne preciznosti u okviru Bioportala.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/gis , http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://services.bioportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 4 Geologija
III 3 Tlo
III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

1491 Zaštita prirode - WMS

1492 Zaštita prirode - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/197bcba9-a8c9-409a-b028-9594bd8b58e5

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a