Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0350

Jedinstvena oznaka izvora:

0350

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Sažetak izvora:

Popis tvrtki za koje su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za postrojenja odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te popis izadnih akata za pojedino postrojenje. Baza će sadržavati i same izdane akte.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://boudr.azo.hr/ , http://envi.azo.hr/?topic=9 , http://servisi.azo.hr/industrija/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/industrija/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge
III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-06-2018

Upareni izvor:

1493 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WMS

1494 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/aaccfe53-921a-434e-9d9f-6e9169644e3a

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a