Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG)
Prijava
Korisnik: Public

Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0364

Jedinstvena oznaka izvora:

0364

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG)

Sažetak izvora:

U registar eksploatacijskih polja (EPG) unose se podaci o svim utvrđenim eksploatacijskim poljima i podaci o svim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima smještenim unutar utvrđenog eksploatacijskog polja ili iznimno izvan njega kada su u tehnološkoj vezi s utvrđenim eksploatacijskim poljima.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

Excel file, Shape file

Adresa izvora:

http://www.mzoe.hr, http://www.azu.hr, https://chazgb.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2fdfd55d29a34764baead20a33077ff4, https://chazgb.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5d8321dd933d4253962d167a19f28c6c; ; https://gis.azu.hr/server/services/EPG/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities; https://gis.azu.hr/server/services/EPG/MapServer/WFSServer?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja
III 20 Izvori energije

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-07-2018

Upareni izvor:

1184 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe EPG - WMS

1185 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe EPG - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/813a2280-701e-4efc-877e-1b8186184b92

Napomena:

Podaci i interaktivna karta će biti javno dostupna na stranicama www.azu.hr do kraja 2018 godine
Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Dvostruka nadležnost nad izvorom:

Agencija za ugljikovodike
https://www.azu.hr
Miramarska 24
10000 Zagreb
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a