Vodna tijela površinskih voda - WFD Reporting
Prijava
Korisnik: Public

Vodna tijela površinskih voda - WFD Reporting

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0368

Jedinstvena oznaka izvora:

0368

Naziv izvora prostornih podataka:

Vodna tijela površinskih voda - WFD Reporting

Sažetak izvora:

Prostorni podaci Vodnih tijela površinskih voda - WFD reporting sastavni su dio obveze izvješćivanja Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama. Podaci su pripremljeni i izvješteni sukladno pravilima propisanima u WISE GIS vodiču za izvješćivanje prostornih podataka u Europski informacijski sustav za vode (Water Information System for Europe - WISE), (Version 6.0.6, 2016-04-29).
Tijelo površinske vode je jasno određen i značajan element površinske vode, kao što je jezero, akumulacija, potok, rijeka ili kanal, dio potoka, rijeke ili kanala, prijelazne vode ili pojasa priobalne vode. Vodno tijelo predstavlja osnovnu jedinicu za analizu značajki i upravljanja kakvoćom voda.
Izvor prostornih podataka Vodna tijela površinskih voda - WFD reporting odnosi se na tri gml datoteke: SurfaceWaterBody, SurfaceWaterBodyLine i SurfaceWaterBodyCentreline.
Podaci o položaju su dani u ETRS89 koordinatnom referentnom sustavu.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

gml

Adresa izvora:

http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/wfd2016/spatial/envwl5ujw/

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na adresi izvora. Podaci su nastali isključivo za potrebe Plana upravljanja vodnim područjima 2016-2021. i nisu pogodni za dreuge vrste korištenja. Ukoliko se podaci žele koristiti u druge svrhe osim navedene , korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim neodgovarajućim korištenjem.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

31-07-2018

Upareni izvor:


Metapodaci:

Nema u Katalogu.

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a