Mjerne postaje praćenja stanja voda - WFD Reporting
Prijava
Korisnik: Public

Mjerne postaje praćenja stanja voda - WFD Reporting

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0370

Jedinstvena oznaka izvora:

0370

Naziv izvora prostornih podataka:

Mjerne postaje praćenja stanja voda - WFD Reporting

Sažetak izvora:

Prostorni podaci Mjernih postaja praćenja stanja voda - WFD reporting sastavni su dio obveze izvješćivanja Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama. Podaci su pripremljeni i izvješteni sukladno pravilima propisanima u WISE GIS vodiču za izvješćivanje prostornih podataka u Europski informacijski sustav za vode (Water Information System for Europe - WISE), (Version 6.0.6, 2016-04-29).
Mjerne postaje sustavnog praćenja stanja površinskih i podzemnih voda.
Izvor prostornih podataka Mjerne postaje praćenja stanja voda - WFD reporting odnosi se na gml datoteku MonitoringSite.
Podaci o položaju su dani u ETRS89 koordinatnom referentnom sustavu.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

gml

Adresa izvora:

http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/wfd2016/spatial/envwl5ujw/

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na adresi izvora. Podaci su nastali isključivo za potrebe Plana upravljanja vodnim područjima 2016-2021. i nisu pogodni za druge vrste korištenja. Ukoliko se podaci žele koristiti u druge svrhe osim navedene , korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim neodgovarajućim korištenjem.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

31-07-2018

Upareni izvor:


Metapodaci:

Nema u Katalogu.

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a