Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj
Prijava
Korisnik: Public

Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0037

Jedinstvena oznaka izvora:

0037

Naziv izvora prostornih podataka:

Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj

Sažetak izvora:

Karta eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj pokazuje 650 objekata koji su klasificirani kao eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina, a kao podloga korištena je baza CLC2000.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=9; http://servisi.azo.hr/industrija/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; http://servisi.azo.hr/industrija/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 21 Izvori minerala

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

1493 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WMS

1494 Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/99cf727d-557f-4d00-a505-0433d6b04cdc

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a