Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N
Prijava
Korisnik: Public

Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0472

Jedinstvena oznaka izvora:

0472

Naziv izvora prostornih podataka:

Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N

Sažetak izvora:

Projekt je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“, komponenta 2.: Unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava prikupljanja i razmjene podataka te izrada metodologija za njihovu obradu u skladu sa smjernicama UNFCCC i Kyotskog protokola definirane IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Nositelj projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a izvršitelji Hrvatski geološki institut, Hrvatski šumarski institut i Agencija za poljoprivredno zemljište.

U razdoblju 2014. – 2017. godina, na 725 reprezentativnih lokacija provedeno je terensko i laboratorijsko istraživanje stanja tla. Prikupljeni su opći podaci o lokaciji uzorkovanja koji sadrže administrativne, lokacijske, geografske i ostale podatke (reljef, klimatske i meteorološke podatke, detaljne podatke o korištenju zemljišta i biljnom pokrovu, opis površinskih svojstava tla).

Terensko uzorkovanje tla za svaku LULUCF kategoriju korištenja zemljišta provedeno je prema modificiranoj metodologiji opisanoj u EU DG JRC (Joint research centre) „Protokolu za uzorkovanje tla radi potvrđivanja promjena zaliha organskog ugljika u EU“ autora Stolbovoy i dr. 2007 (Soil sampling protocol to certify the changes of organic carbon stock in mineral soil of the European Union – EU JRC). Modifikacije protokola imale su za cilj osigurati izvješćivanje po UNFCCC i Kyoto protokolu, odnosno osigurati sukladnost s IPCC metodologijom. Uzorkovanje tala na šumskom zemljištu (FL) prema protokolu JRC-a predviđeno je na dvije dubine 0-10 cm i 10 – 20 cm i organski sloj (listinac), ali je radi zahtjeva izvješćivanja po UNFCCC i Kyoto protokolu provedeno uzorkovanje i na dubini 20 – 30 cm. Zemljište pod usjevima (CL)uzorkovano je na dvije dubine (0-20 cm i 20-30 cm) a travnjaci (GL), močvare (WL), naselja (SL) i ostalo zemljište (OL) uzorkovani su na tri dubine 0-10, 10-20 i 20-30 cm.

Geokemijske analize obavljene su na dubinama 0-10 i 20-30 cm za šumska zemljišta (FL) te za livade i pašnjake (GL) dok su za zemljište pod usjevima (CL) analizirani kompozitni uzorci 0-30 cm i 0-20 cm.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=3

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
III 3 Tlo
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-10-2019

Upareni izvor:

0473 Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N - WMS

0474 Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika te odnosa C:N - WFS

1501 Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WMS

1502 Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c7980264-97af-41ec-8853-35c7de2f55e6

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a