Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:50000
Prijava
Korisnik: Public

Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:50000

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0048

Jedinstvena oznaka izvora:

0048

Naziv izvora prostornih podataka:

Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:50000

Sažetak izvora:

Iako su istraživanja započela dosta ranije, nakon 2012. tiskanjem "Uputa za izradu Osnovne geološke karte RH M 1:50000" (Korbar i dr., 2012), radovi su intenzivirani te je dio listova u završnoj fazi. Izrada ove karte bazira se na litostratigrafskim jedinicama što predstavlja znatniji doprinos u odnosu na kronostratigrafske jedinice (OGK M 1:100000), jer dozvoljava mogućnost da su stijene različitih litoloških karakteristika i okoliša nastale istovremeno. Ovakav pristup omogućava vjerodostojniju i kvalitetniju izradu inženjersko-geoloških i hidrogeoloških karata i projekata te studija kao što su očuvanje okoliša, potencijalnih klizišta, perspektivnih akvifera i dr. Osnovna Geološka karta s izdvojenim litostratigrafskim jedinicama osigurava i adekvatnije iskorištavanje svih vrsta mineralnih resursa.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.hgi-cgs.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0011 - Hrvatski geološki institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 4 Geologija

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/575ccd8e-a8ac-4016-98de-1d0f413eb18a

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a