Hrvatski geološki institut
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatski geološki institut

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0011

Jedinstvena oznaka subjekta:

0011

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatski geološki institut

OIB subjekta NIPP-a:

43733878539

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Sachsova 2,
10000 Zagreb,
ured@hgi-cgs.hr,
tel.: 01 6160 888,
http://www.hgi-cgs.hr,
Slobodan Miko,
smiko@hgi-cgs.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),

Zakon o geološkim istraživanjima (NN 34/86)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatski geološki institut najveći je istraživački institut u području geoznanosti i geološkog inženjerstva u Republici Hrvatskoj. Geološki podaci predstavljaju temelj za rješavanje mnogih projekata od nacionalnog značaja kao što su opskrba pitkom vodom, zaštita voda i tala, izgradnja prometne infrastrukture, urbanističko planiranje, definiranje rezervi mineralnih sirovina i zaštite okoliša.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0046 - Geološka karta R. Hrvatske M 1:300000
0047 - Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:100000
0048 - Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:50000
0049 - Hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000
0050 - Osnovna hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000
0051 - Inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000
0052 - Osnovna inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000
0053 - Katastar mineralnih sirovina R. Hrvatske M 1:200000
0054 - Karta potencijalnost mineralnih sirovina R. Hrvatske M 1:100000 i M 1:200000
0055 - Geokemijska karta tala
0056 - Geokemijska karta sljevova R. Hrvatske
0057 - Geokemijska karta urbanih područja R. Hrvatske
0058 - Geološka karta Jadranskog podmorja R. Hrvatske
1486 - Geološka karta RH M 1:300 000 INSPIRE
1487 - Geološka karta RH M 1:300 000 - ATOM feed INSPIRE
1488 - Geološka karta RH M 1:300 000 - WMS INSPIRE
1489 - Geološka karta RH M 1:300 000 - WFS INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 4 Geologija
III 3 Tlo
III 12 Područja prirodnih opasnosti
III 21 Izvori minerala

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a