Osnovna hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000
Prijava
Korisnik: Public

Osnovna hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0050

Jedinstvena oznaka izvora:

0050

Naziv izvora prostornih podataka:

Osnovna hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000

Sažetak izvora:

HG karta 1:100000 predstavlja temeljno mjerilo u izradi OHGK već duže vrijeme. Osim prikaza osnovnih HG značajki stijenskih masa i tala, ona prikazuje sljevove, izvore, zdence, speleološke objekte, kao i specijalne karte u prilogu (karte zaštitnih zona, razne hidrokemijske karte, karte raspodjele ponikava...). Uz karte izrađuje se i tumač. OHGK se do sada najvećim dijelom izrađivala u formatu listova starih Osnovnih geoloških karata 1:100000, no u zadnje vrijeme postoji tendencija izrade karata prema prirodnim cjelinama: sljevovima ili geografskim područjima.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.hgi-cgs.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0011 - Hrvatski geološki institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 4 Geologija

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/72c24bb6-9691-485e-9cee-770d6327119b

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a