Geološka karta Jadranskog podmorja R. Hrvatske
Prijava
Korisnik: Public

Geološka karta Jadranskog podmorja R. Hrvatske

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0058

Jedinstvena oznaka izvora:

0058

Naziv izvora prostornih podataka:

Geološka karta Jadranskog podmorja R. Hrvatske

Sažetak izvora:

Potreba za sistematskim geološkim kartiranjem podmorja predstavlja izazov koji će Hrvatski geološki institut provesti u suradnji s Hrvatskim hidrografskim institutom i/ili Oceanografskim institutom. Izrada Geološke karte Jadranskog podmorja RH planira se u dva komplementarna mjerila za prikazivanje i istraživanje geologije podmorja: mjerilo 1:50 000, kao produžetak osnovne geološke kartografije na hrvatskom kopnu, dok će pregledno mjerilo 1:250 000 sadržavati slijedeće komponete:
• Karta sedimenata podmorja
• Geološka karta kvartarnih naslaga
• Geološka karta predkvartarnih naslaga
• Geološke granice i rasjede
• Brzinu erozije obale i taloženja sedimenata
• Geološke hazarde (podmorska klišta, epicentri potresa i magnitude…)
• Mineralne i energetske sirovine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

PDF

Adresa izvora:

http://www.hgi-cgs.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0011 - Hrvatski geološki institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 4 Geologija
III 21 Izvori minerala

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/472efb23-7b21-42bc-b35c-690596bcc374

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a