Inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000
Prijava
Korisnik: Public

Inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0051

Jedinstvena oznaka izvora:

0051

Naziv izvora prostornih podataka:

Inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000

Sažetak izvora:

IG karta u mjerilu 1:300000 predstavlja prostorni prikaz inženjersko geoloških značajki stijenskih masa i masa tla te značajki materijala stijene i tla. Također upućuje na osnovne egzogene procese (uglavnom klizišta) te na osnovne, za inženjersku geologiju važne, geomorfološke i hidrogeološke procese i pojave. Na karti je uz sve navedeno prikazana zonacija terena prema stupnju seizmičnosti.
- PODLOGA - radna Geološka karta u mjerilu 1:300000
- NAČIN IZRADE - analiza postojećih podataka
- NAMJENA - pregledna karta temeljnih inženjersko geoloških značajki stijena i tala.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.hgi-cgs.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0011 - Hrvatski geološki institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 4 Geologija

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7da2d76f-c3fc-441a-8360-d10f68813c38

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a