Osnovna inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000
Prijava
Korisnik: Public

Osnovna inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0052

Jedinstvena oznaka izvora:

0052

Naziv izvora prostornih podataka:

Osnovna inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000

Sažetak izvora:

OIGK daje prikladan prikaz IG odlika stijenske mase i mase tla te materijala stijene i tla, kao i egzogenetskih procesa i pojava koji se događaju u prostoru. Izvodi se prema provedbenoj standardizaciji istraž. postupaka usklađenoj sa svjetskim preporukama međunarodnih društava za inž. geol., geotehniku, meh. stijena i meh. tla. Izrađuje se na način da se temeljem terenskih i laboratorijskih IG istraž., a zatim obradom i interpretacijom podataka formiraju IG modeli karakteristične geol. sredine. Osnova obrade prikupljenih podataka i laboratorijskih ispitivanja je njihovo sintetiziranje za kategorizaciju stijenskih masa i tla.
- PODLOGA - Osnovna geloška karta u mjerilu 1:100000
- NAČIN IZRADE - IG kartiranje i laboratorijska testiranja
- NAMJENA - prostorno planiranje, projektiranje detaljnih IG istraživanja, tumačenje IG (egzogenih) procesa i pojava te prognoza njihovog danjeg razvoja.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.hgi-cgs.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0011 - Hrvatski geološki institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 4 Geologija
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/161bb89c-c70d-47ff-a3e5-dc7f4664eb79

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a