Prostorni plan uređenja općine - Općina Vela Luka
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Vela Luka

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0526

Jedinstvena oznaka izvora:

0526

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Vela Luka

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja općine jest osnovni prostorno-planski dokument jedinice lokalne samouprave kojim se utvrđuje namjena prostora, uvjeti za obnovu, uređenje i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, evidentira cjelokupni fond kulturne i prirodne i kulturne baštine te se za isti utvrđuju mjere i uvjeti zaštite.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.velaluka.hr/prostorni-plan-uredenja-opcine-vela-luka, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0067 - Općina Vela Luka

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Vela Luka

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-07-2020

Upareni izvor:

0187 WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a