Općina Vela Luka
Prijava
Korisnik: Public

Općina Vela Luka

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0067

Jedinstvena oznaka subjekta:

0067

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Vela Luka

OIB subjekta NIPP-a:

00935002462

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
www.velaluka.hr
opcina@velaluka.hr
020 295 900
020 813 033

Darko Franulović
darko.franulovic@velaluka.hr
020/295-909


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Vela Luka je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Općina Vela Luka je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0526 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Vela Luka
0527 - Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone - Općina Vela Luka

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a