Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone - Općina Vela Luka
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone - Općina Vela Luka

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0527

Jedinstvena oznaka izvora:

0527

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone - Općina Vela Luka

Sažetak izvora:

Obaveza izrade i obuhvat Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Vela Luka određen je Prostornim planom uređenja Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka 2/07, 8/11, 3/13). Područje Poduzetničke zone Vela Luka je definirano kao građevinsko područje gospodarske namjene izvan naselja, namijenjeno smještaju djelatnosti proizvodne namjene (I) i poslovne namjene (K).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.velaluka.hr/upu-poduzetnicke-zone-vela-luka, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0067 - Općina Vela Luka

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Poduzetnička zona Vela Luka (obuhvat je definiran PPUO Vela Luka)

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-07-2020

Upareni izvor:

0187 WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a