Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornji Mihaljevec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornji Mihaljevec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0538

Jedinstvena oznaka izvora:

0538

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornji Mihaljevec

Sažetak izvora:

Plan se sastoji od prikaza područja općine, od prikaza korištenja i namjene prostora, od detaljnog pregleda infrastrukturnog sustava ( vodovod, plinoopskrba, elektroopskrba, telekomunikacije, uređenje vodotoka i voda i sl.).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, shape

Adresa izvora:

https://www.gornjimihaljevec.hr/index.php/dokumenti-opcinskog-vijeca/prostorni-plan-opcine-g-mihaljevec , https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0054 - Općina Gornji Mihaljevec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Gornji Mihaljevec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-07-2020

Upareni izvor:

0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a