Prostorni plan uređenja općine - Općina Hercegovac
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Hercegovac

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0553

Jedinstvena oznaka izvora:

0553

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Hercegovac

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Općine Hercegovac utvrđuje se podjela prostora Općine Hercegovac prema osnovnoj namjeni i uvjetima korištenja i zaštite prostora te odredbe, smjernice i kriteriji za njihovo detaljno razgraničenje na katastarskim planovima odgovarajućeg mjerila.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

http://www.opcinahercegovac.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=11, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0069 - Općina Hercegovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Hercegovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-07-2020

Upareni izvor:

0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a