Prostorni plan uređenja općine - Općina Klana
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Klana

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0591

Jedinstvena oznaka izvora:

0591

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Klana

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Klana je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.klana.hr, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_02/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0120 - Općina Klana

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Klana

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2020

Upareni izvor:

0757 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS K-M)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a