Prostorni plan uređenja općine - Općina Kapela
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Kapela

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0616

Jedinstvena oznaka izvora:

0616

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Kapela

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Kapela je temeljni dokument prostornog uređenja Općine Kapela. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo Općine Kapela, to jest općinsko vijeće. Prostorni plan uređenja općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području općine. Prostorni plan sadrži tekstualni i grafički dio te obvezne priloge. Tekstualni dio prostornog plana sadrži obvezne odredbe za provođenje prostornog plana u obliku pravne norme. Grafički dio sadrži sljedeće kartografske prikaze: 1. korištenje i namjena površina 2. infrastrukturni sustavi 3. uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora 4. građevinska područja naselja Prostorni plan uređenja Općine Kapela objavljen je u "Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije" broj 06/06 za naselja u sastavu Općine Kapela: Babotok, Botinac, Donji Mosti, Gornje Zdijelice, Gornji Mosti, Jabučeta, Kapela, Kobasičari, Lalići, Lipovo Brdo, Nova Diklenica, Novi Skucani, Pavlin Kloštar, Poljančani, Prnjavor, Reškovci, Sredice Gornje, Srednja Diklenica, Srednji Mosti, Stanići, Stara Diklenica, Starčevljani, Stari Skucani, Šiptari, Tvrda Reka i Visovi. Podaci za izradu PPUOK prikupljali su se od donošenja odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Kapela 2006. godine do III. izmjena i dopuna PPUOK 2019. godine. Podaci su prikupljeni temeljem čl. 90. ZPU, a temeljem Odluke o izradi. Podaci su prikupljeni u postupku izrade PPUO i prikuplja ih nositelj izrade (Općina), obrađuje odgovorni izrađivač plana, ali podacima upravlja MPGI putem ISPU-a zbog e-dozvole.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

GML (3.2.1)

Adresa izvora:

http://www.opcina-kapela.hr/index.php/dokumenti/C32, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0140 - Općina Kapela

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Kapela

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-08-2020

Upareni izvor:

0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/962e42aa-892e-41ac-a852-ca1ef0055289

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a