Prostorni plan uređenja općine - Općina Končanica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Končanica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0618

Jedinstvena oznaka izvora:

0618

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Končanica

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Končanica je dio općeg društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornog uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.koncanica.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0142 - Općina Končanica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Končanica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-08-2020

Upareni izvor:

0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a