Općina Končanica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Končanica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0142

Jedinstvena oznaka subjekta:

0142

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Končanica

OIB subjekta NIPP-a:

93666098369

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Končanica 260
43505 Končanica
opcina@koncanica.hr
043/325-021
043/325-012

Dalibor Tomašek
procelnik@koncanica.hr
099 480 3732

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Službeni glasnik Općine Končanica (br: 5/06, 03/12).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Končanica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Općina Končanica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0618 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Končanica
0847 - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republika Hrvatske na području Općine Končanica
0848 - Registar imovine Općine Končanica
0849 - Nerazvrstane ceste Općine Končanica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 6 Katastarske čestice
I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a