Prostorni plan uređenja općine - Općina Belica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Belica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0661

Jedinstvena oznaka izvora:

0661

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Belica

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Belica je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta. Prostornim planom uređenja Općine Belica se uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora. Prostorni plan sadrži odredbe za provedbu istog, grafički dio i obrazloženje. Lokacija na koju se odnosi Prostorni plan odnosi se na k.o Belica i k.o. Gardinovec. Podatke vezane uz ovaj Plan prikuplja, njima upravlja te ih objavljuje Općina Belica. Prostorni plan namijenjen je svim građanima Općine, odnosno njime se određuju uvjeti za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na određenoj lokaciji.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

http://www.belica.hr/wp/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0182 - Općina Belica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Belica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-08-2020

Upareni izvor:

0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/0f9ecea1-3d82-4153-b945-73db049a844f

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a