Općina Belica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Belica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0182

Jedinstvena oznaka subjekta:

0182

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Belica

OIB subjekta NIPP-a:

82653423700

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Tomislava 100
40319 Belica
opcina@belica.hr
www.belica.hr
040/846-067

Zvonimir Taradi
nacelnik@belica.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13., 52/18. I 50/20.),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Belica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Međimurskoj županiji. Općina Belica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0661 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Belica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a