Registar nerazvrstanih cesta Grada Novi Vinodolski
Prijava
Korisnik: Public

Registar nerazvrstanih cesta Grada Novi Vinodolski

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0683

Jedinstvena oznaka izvora:

0683

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar nerazvrstanih cesta Grada Novi Vinodolski

Sažetak izvora:

Registrom nerazvrstanih cesta evidentirano je 125,159 km nerazvrstanih cesta za potrebe uređenja pravnog statusa, načina korištenja, razvrstavanja, upravljanja, zaštite, financiranja i nadzora nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Vinodolskog. Sloj se sastoji od linijskih objekata s pripadajućim atributima koji opisuju oznaku, naziv ceste, duljina kolnika km, duljina pravca km, duljina s rampama. Registar je donešen na temelju članka 109. Zakona o cestama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 84/11 22/13 i 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), te članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13). Podaci se prikupljaju od 2014. godine kad je donešena Odluka o nerazvrstanim cestama. Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje prikuplja, objavljuje i održava podatke.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

xls

Adresa izvora:

https://novi-vinodolski.hr/komunalno-gospodarstvo/

Naziv subjekta NIPP-a:

0072 - Grad Novi Vinodolski

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Grad Novi Vinodolski

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-08-2020

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/8c52c913-4c74-4248-9770-64309ce99f30

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a