Grad Novi Vinodolski
Prijava
Korisnik: Public

Grad Novi Vinodolski

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0072

Jedinstvena oznaka subjekta:

0072

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Novi Vinodolski

OIB subjekta NIPP-a:

40046437733

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Vinodolskog zakona 1
51250 Novi Vinodolaski
info@novi-vinodolski.hr
051 444 350
051 554 37
www.novi-vinodolski.hr

Domagoj Kalanj
domagoj.kalanj@novi-vinodolski.hr
051/554-362

Nives Antić
nives.antic@novi-vinodolski.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/113, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).
Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Novi Vinodolski je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Novi Vinodolski je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0682 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Novi Vinodolski
0683 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Novi Vinodolski

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a