Prostorni plan uređenja grada - Grad Novi Vinodolski
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Novi Vinodolski


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=688

Jedinstvena oznaka izvora:

0682

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Novi Vinodolski

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski ostvaruju se ciljevi prostornog uređenja kao što su organizacija, korištenje i namjena prostora, uvjeti uređenja, unapređenja i zaštite prostora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://novi-vinodolski.hr/prostorno-planiranje/, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_03/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0072 - Grad Novi Vinodolski

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Novi Vinodolski

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-08-2020

Upareni izvor:

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:


Napomena: