Prostorni plan uređenja grada - Grad Novi Vinodolski
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Novi Vinodolski

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0682

Jedinstvena oznaka izvora:

0682

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Novi Vinodolski

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Novog Vinodolskog je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta na administrativnom području Grada Novog Vinodolskog. Sastoji se od idućih slojeva: 0.1 Kartogram naselja, 1. Korištenje i namjena površina, 2. Građevinska područja, 3. Područja posebnih ograničenja, 4. Posebni uvjeti korištenja, 5. Promet, 6. Infrastruktura. Prostorni plan uređenja Grada Novog Vinodolskog obuhvaća 20 naselja: Novi Vinodolski, Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac. Skup sadrži sljedeće atribute: kategorija, status, oznaka, prikaz.
Podaci su prikupljani od 2006.g. kada je donesena Odluka o donošenju Prostornog Plana Uređenja Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 55/06). Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski prikuplja, upravlja i objavljuje podatke prostornog plana. Plan je donešen putem analize i ocjene stanja, provedbe i trendova prostornog razvoja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://novi-vinodolski.hr/prostorno-planiranje/, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_03/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0072 - Grad Novi Vinodolski

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Novi Vinodolski

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-08-2020

Upareni izvor:

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/e122b342-0b87-4048-a1e4-0530ab4554b4

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a