Nerazvrstane ceste Grada Bakra
Prijava
Korisnik: Public

Nerazvrstane ceste Grada Bakra


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=693

Jedinstvena oznaka izvora:

0687

Naziv izvora prostornih podataka:

Nerazvrstane ceste Grada Bakra

Sažetak izvora:

Odlukom o nerazvrstanim cestama Grada Bakra uređuje se upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama, te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta. Nerazvrstana cesta na području Grada je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada.
(Službene novine Grada Bakra 11/2015,12/2015, 14/2019, 2/2019)

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.bakar.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0195 - Grad Bakar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Grad Bakar- područje cijelog obuhvata Bakra sukladno PPUG-u

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-08-2020

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena: