Komunalna infrastruktura Općine Nova Bukovica
Prijava
Korisnik: Public

Komunalna infrastruktura Općine Nova Bukovica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0706

Jedinstvena oznaka izvora:

0706

Naziv izvora prostornih podataka:

Komunalna infrastruktura Općine Nova Bukovica

Sažetak izvora:

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost.Komunalna infrastruktura jesu: 1. nerazvrstane ceste, 2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, 3. javna parkirališta, 4. javne garaže, 5. javne zelene površine, 6. građevine i uređaji javne namjene, 7. javna rasvjeta, 8. groblja i krematoriji na grobljima, 9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

xls

Adresa izvora:

https://novabukovica.hr/komunalna-infrastruktura/

Naziv subjekta NIPP-a:

0205 - Općina Nova Bukovica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Općina Nova Bukovica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-08-2020

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a