Općina Nova Bukovica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Nova Bukovica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0205

Jedinstvena oznaka subjekta:

0205

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Nova Bukovica

OIB subjekta NIPP-a:

72006805985

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. Franje Tuđmana 1
33518 Nova Bukovica
033/564-304
033/564-305
nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Tomislav Dereš
nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr
033/564-304


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Nova Bukovica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji. Općina Nova Bukovica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0705 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Nova Bukovica
0706 - Komunalna infrastruktura Općine Nova Bukovica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a