Prostorni plan uređenja grada - Grad Grubišno Polje
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Grubišno Polje

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0720

Jedinstvena oznaka izvora:

0720

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Grubišno Polje

Sažetak izvora:

Prostorni plan Grada Grubinog Polja je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.grubisnopolje.hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://grubisnopolje.pipgis.hr/xyz-services/pp-ppug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0220 - Grad Grubišno Polje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Grubišno Polje

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-09-2020

Upareni izvor:

0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

1190 Prostorni plan uređenja grada - Grad Grubišno Polje - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/f6c7c6bd-38cf-4a68-8f05-e70fd9d1ec37

Napomena:





Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a