Grad Grubišno Polje
Prijava
Korisnik: Public

Grad Grubišno Polje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0220

Jedinstvena oznaka subjekta:

0220

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Grubišno Polje

OIB subjekta NIPP-a:

13918656679

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg bana Josipa Jelačića 1
43290 Grubišno Polje
grad@grubisnopolje.hr
043/448-200
043/485-496
www.grubisnopolje.hr

Dejan Pop
dejan@grubisnopolje.hr
043/448-211

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Grubišno Polje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Grad Grubišno Polje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0720 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Grubišno Polje
0721 - Nerazvrstane ceste Grada Grubišnog Polja
1190 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Grubišno Polje - WMS
1191 - Nerazvrstane ceste Grada Grubišnog Polja - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

02-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a