Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Juraj na Bregu
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Juraj na Bregu

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0799

Jedinstvena oznaka izvora:

0799

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Juraj na Bregu

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu pokriva administrativno područje Općine Sveti Juraj na Bregu. Dio općega društvenoga plana na temelju kojeg se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta i ostalih resursa. Čine ga dokumenti i akti kojima se omogućava praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenje i provođenje dokumenata prostornog uređenja te uređenja građevinskog zemljišta. Podaci su prikupljeni temeljem članka 90., 91. i 92. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.). Prikupljeni su u radoblju od 2005. godine do 30.03.2023. godine, te prostorni plan usvojen 13.04.2006. godine, prve izmjene i dopune usvojene su 10.07.2015. godine, druge izmjene i dopune usvojene su 18.12.2019. godine i treće izmjene i dopune usvojene su 30.03.2023. godine. Podatke prikuplja, istima upravlja te ih objavljuje nadležno javno pravno tijelo, odnosno Općina Sveti Juraj na Bregu, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Važeći prostorni planovi objavljeni su na službenom portalu Općine Sveti Juraj na Bregu. Planovima su obuhvaćene slijedeće teme: korištenje i namjena površina, prometni sustav, energetski sustav, vodnogospodarski sustav te uvjeti i korištenja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

http://www.svetijurajnabregu.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0239 - Općina Sveti Juraj na Bregu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Sveti Juraj na Bregu

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja, naknada sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-09-2020

Upareni izvor:

0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7d0adf18-6781-4f36-9f63-78418b96a3f4

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a