Prostorni plan uređenja grada - Grad Dubrovnik
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Dubrovnik

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0830

Jedinstvena oznaka izvora:

0830

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Dubrovnik

Sažetak izvora:

Prostornim planom definira se namjena i korištenje prostorom, načini uređivanja prostora i zaštita svih vrijednih područja unutar obuhvata. Svi uvjeti kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

http://www.dubrovnik.hr/prostroni-planovi-2019-123456, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0241 - Grad Dubrovnik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Dubrovnik

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Slobodni pristup i download podataka u .pdf formatu

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-09-2020

Upareni izvor:

0187 WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a