Detaljni planovi uređenja grada - Grad Dubrovnik
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Dubrovnik

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0833

Jedinstvena oznaka izvora:

0833

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Dubrovnik

Sažetak izvora:

Detaljni plan uređenja detaljno razrađuje uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu te određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno povijesnih i drugih vrijednosti

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

http://www.dubrovnik.hr/prostroni-planovi-2019-123456, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0241 - Grad Dubrovnik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Dubrovnik

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Slobodni pristup i download podataka u .pdf formatu

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-09-2020

Upareni izvor:

0187 WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija

Metapodaci:


Napomena:

Detaljni plan uređenja"Belvedere" (2.1)
Detaljni plan uređenja "Gorica-sjever" (2.6)
Detaljni plan uređenja"Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" u Dubrovniku (2.7)
Detaljni plan uređenja stambenog naselja "Solitudo" u Dubrovniku (2.8)
Detaljni plan uređenja "Tamarić" (2.16)

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a