Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Općina Grožnjan-Grisignana
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Općina Grožnjan-Grisignana

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0860

Jedinstvena oznaka izvora:

0860

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Općina Grožnjan-Grisignana

Sažetak izvora:

Evidencija javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.) na administrativnom području Općine Grožnjan-Grisignana.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.groznjan-grisignana.hr/index.php/hr/opcinska-uprava/komunalna-infrastruktura

Naziv subjekta NIPP-a:

0250 - Općina Grožnjan - Grisignana

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Grožnjan-Grioignana

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

21-10-2020

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena:

Potrebno ažurirati evidencij.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a