Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Korčula
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Korčula

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0906

Jedinstvena oznaka izvora:

0906

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Korčula

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja Grada Korčula obuhvaćaju područja zahvata "Ekonomija", "Lokva" i "Polačišta" i izrađeni su temeljem Prostornog plana uređenja Grada Korčule.

Osnova programskih ciljeva urbanističkih planova odnosi se na utvrđivanje osnovnih uvjeta provedbe planiranih zahvata u prostoru, a što podrazumijeva utvrđivanje prostornih cjelina za gradnju zgrada poslovne namjene te gradnju i/ili uređenje zgrada, građevina i površina pratećih sadržaja, uređenja te zaštite kopnenog i morskog područja unutar obuhvata Plana.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.korcula.hr/urbanisticki-plan-uredenja-ekonomija/, https://www.korcula.hr/urbanisticki-plan-uredenja-gz-lokva, https://www.korcula.hr/urbanisticki-plan-uredenja-polacista-2/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0254 - Grad Korčula

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Korčula

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2020

Upareni izvor:

0187 WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a