Grad Korčula
Prijava
Korisnik: Public

Grad Korčula

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0254

Jedinstvena oznaka subjekta:

0254

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Korčula

OIB subjekta NIPP-a:

92770036298

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Antuna i Stjepana Radića 1,
20260 Korčula,
info@korcula.hr,
020/711-150, 020/711-702,
https://www.korcula.hr/,

Marko Trojan,
marko.trojan@korcula.hr,
0912738012

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Korčula je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Grad Korčula je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0904 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Korčula
0906 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Korčula
0908 - Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama - Grad Korčula

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

20-11-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a