Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2018.
Prijava
Korisnik: Public

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2018.

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0921

Jedinstvena oznaka izvora:

0921

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2018.

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o vodama, kao prvi korak u pripremi i donošenju Plana upravljanja rizicima od poplava koji je sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje od 2022. do 2027. godine, Hrvatske vode su 2018. godine dopunile Prethodnu procjenu rizika od poplava za vodna područja. Dopunjena Prethodna procjena rizika od poplava 2018. metodološki je značajno unaprijeđena u odnosu na Prethodnu procjenu rizika od poplava objavljenu 2013. godine, te osim značajno šireg opsega prikupljenih podataka obuhvaća i nove tematske cjeline kao što su klimatske promjene, kulturna baština i buduće gospodarske razvojne aktivnosti. Na temelju verificirane prethodne procjene poplavnih rizika identificirana su područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. Analiza je provedena na razini obuhvata naselja - najmanje administrativne jedinice. Podaci o položaju su dani u Hrvatskom terestičkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018, https://servisi.voda.hr/wms

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava dio su prethodne procjene rizika od poplava izrađene na temelju odredbi Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19) i pripadajućih podzakonskih akata i nisu prilagođena drugim namjenama. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2020

Upareni izvor:

0922 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2018. - WMS

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a