Prostorni plan uređenja Sisačko- moslavačke županije - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Sisačko- moslavačke županije - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0927

Jedinstvena oznaka izvora:

0927

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Sisačko- moslavačke županije - WFS

Sažetak izvora:

Prostorni plan Sisačko - moslavačke županije je osnovni dokument uređenja prostora Sisačko - moslavačke županije, kojim se utvrđuju osnove za razvitak u prostoru, ciljevi prostornog uređenja i namjena prostora, te smjernice, mjere i uvjeti korištenja, zaštite i uređenja prostora.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://zpusmz.geoportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0258 - Zavod za prostorno uređenje Sisačko - moslavačke županije

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Sisačko-moslavačka županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

03-12-2020

Upareni izvor:

0887 Prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b43d926e-92de-4925-b63e-0421bfa70892

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a