Male pomorske karte
Prijava
Korisnik: Public

Male pomorske karte

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0952

Jedinstvena oznaka izvora:

0952

Naziv izvora prostornih podataka:

Male pomorske karte

Sažetak izvora:

Male karte jedne su od izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta službenih navigacijskih pomorskih karata, te prikazuju područje istočne obale Jadranskog mora od Tršćanskog zaljeva do Boke kotorske. Konstruirane su u mjerilu 1:100 000. Službene papirnate pomorske navigacijske karte prikazuju određeno plovidbeno područje sa svim elementima za navigaciju. Njihova je upotreba obvezna u svrhu osiguravanja hidrografsko-navigacijske sigurnosti plovidbe. Zbog malog formata prikladne za manja plovila. Prodaju se u kompletima MK 1. i MK 2. te kao mapa (29 karata) u spiralnom uvezu preko ovlaštenih distributera.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

tiff, tfw

Adresa izvora:

http://www.hhi.hr/, https://tiles.arcgis.com/tiles/tDYJmhP975urQUZt/arcgis/rest/services/mk_v2/MapServer/WMTS?

Naziv subjekta NIPP-a:

0012 - Hrvatski hidrografski institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
I 8 Hidrografija
II 1 Visine
II 4 Geologija
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 15 Oceanografsko-geografska obilježja
III 16 Morske regije

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska, Jadransko more

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Ostala ograničenja: 1) Sukladno članku 14. Zakona o hidrografskoj djelatnosti. 2) ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (e) INSPIRE Direktive (vidi niže u dokumentu).

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-02-2021

Upareni izvor:

1003 Male pomorske karte - WMTS

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a