Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Gospić
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Gospić

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0979

Jedinstvena oznaka izvora:

0979

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Gospić

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Grad Gospić ima donesene sljedeće Urbanističke planove uređenja:
- UPU naselja Gospić - UPU 1
- UPU zona ugostiteljsko-turističke namjene Široka Kula - UPU 14
- UPU zone Derale u Gospiću
- UPU naselja Brušane.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://gospic.hr/urbanisticki-plan-uredenja-naselja-gospic-upu-1/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ09_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ09_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ09_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ09_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0267 - Grad Gospić

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Gospić

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-04-2021

Upareni izvor:

0193 WMS - prostorni planovi - Ličko-senjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/3bbfa848-86d4-43ed-8c61-f069a45315bd

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a