Grad Gospić
Prijava
Korisnik: Public

Grad Gospić

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0267

Jedinstvena oznaka subjekta:

0267

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Gospić

OIB subjekta NIPP-a:

22538763965

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Budačka 55, 53000 Gospić
grad-gospic@gs.t-com.hr
+385 (0)53 572 025
https://gospic.hr/
Josip Marković
josip.markovic@gospic.hr
Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
099/4945-224Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Gospić je jedinica lokalne samouprave koja se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastavu Grada uključena su i prigradska naselja koja s gradskim naseljima čine gospodarsku cjelinu te su s njima povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značaja.
Grad Gospić čini 50 naselja i to:
Aleksinica, Barlete, Bilaj, Brezik, Brušane, Budak, Bužim, Debelo Brdo I, Debelo Brdo II, Divoselo, Donje Pazarište, Drenovac Radučki, Gospić, Kalinovača, Kaniža Gospićka, Klanac, Kruščica, Kruškovac, Kukljić, Lički Čitluk, Lički Ribnik, Lički Osik, Lički Novi, Mala Plana, Medak, Mogorić, Mušaluk, Novoselo Trnovačko, Novoselo Bilajsko, Ornice, Ostrvica, Oteš, Pavlovac Vrebački, Počitelj, Podastrana, Podoštra, Popovača Pazariška, Rastoka, Rizvanuša, Smiljan, Smiljansko Polje, Široka Kula, Trnovac, Vaganac, Velika Plana, Veliki Žitnik, Vranovine, Vrebac, Zavođe, Žabica.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0978 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Gospić
0979 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Gospić
0980 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Gospić
0981 - Nerazvrstane ceste Grada Gospića
0982 - Registar komunalne infrastrukture Grada Gospića
1076 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Gospića - WMS
1077 - Registar komunalne infrastrukture Grada Gospića - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

19-04-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a