Detaljni planovi uređenja grada - Grad Gospić
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Gospić

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0980

Jedinstvena oznaka izvora:

0980

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Gospić

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Gospić ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU koridora Pazariške ulice
- DPU zone sjeverozapad - Gospić
- DPU zone poslovnih namjena Smiljansko polje
- DPU lokacije trgovačkog centa "LIDL" (Zona 1).

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://gospic.hr/file/2019/12/20.-1.-Izvjesce-o-stanju-u-prostoru-Grada-Gospica-u-razdoblju-od-2015-2019.g._w.pdf, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ09_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ09_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ09_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ09_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0267 - Grad Gospić

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Gospić

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-04-2021

Upareni izvor:

0193 WMS - prostorni planovi - Ličko-senjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/aae5a646-e79a-48e3-8da4-bf4de4bd2575

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a