Područni uredi civilne zaštite - WMS INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Područni uredi civilne zaštite - WMS INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0983

Jedinstvena oznaka izvora:

0983

Naziv izvora prostornih podataka:

Područni uredi civilne zaštite - WMS INSPIRE

Sažetak izvora:

Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite ima pet područnih ureda civilne zaštite Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin. U svakom područnom uredu ustrojeni su: Županijski centar 112, Služba za prevenciju i pripravnost, Služba inspekcijskih poslova i Služba civilne zaštite. U Područnom uredu CZ Zagreb ustrojena je Služba civilne zaštite Sisak. U Područnom uredu CZ Split ustrojene su Službe civilne zaštite Dubrovnik, Šibenik i Zadar. U Područnom uredu CZ Rijeka ustrojene su Službe civilne zaštite Gospić, Karlovac i Pazin. U Područnom uredu CZ Osijek ustrojene su Službe civilne zaštite Požega, Slavonski Brod, Virovitica i Vukovar. U Područnom uredu CZ Varaždin ustrojene su Službe civilne zaštite Bjelovar, Čakovec, Krapina i Koprivnica. Područni uredi civilne zaštite su grafički prikaz lokacija područnih ureda Civilne zaštite koji sadrži naziv i adresu područnog ureda. Mrežna usluga je razvijena u okviru projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.2.452a23f8-d185-4f33-a0f7-4e889306876a_wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0046 - Ministarstvo unutarnjih poslova

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-04-2021

Upareni izvor:

0135 Područni uredi civilne zaštite

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/0710460e-e7b7-4887-a6fd-f4fa2cff64bf

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a