Ministarstvo unutarnjih poslova
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo unutarnjih poslova

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0046

Jedinstvena oznaka subjekta:

0046

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo unutarnjih poslova

OIB subjekta NIPP-a:

36162371878

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Nehajska 5, 10000 Zagreb
https://civilna-zastita.gov.hr/

Ivona Grgurić
Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa
Služba za procjenu rizika
Odjel za baze podataka i GIS podršku
igrguric3@mup.hr
01 365 0036
Marijo Vranaričić
mvranaricic@mup.hr
01 365 0039
Sandi Šaban,
ssaban2@mup.hr
044 554 120

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18).


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0124 - Minski sumnjiva područja(MSP)
0983 - Područni uredi civilne zaštite - WMS INSPIRE
0984 - Područni uredi civilne zaštite - WFS INSPIRE
1010 - Područni uredi civilne zaštite - ATOM feed INSPIRE
1392 - Područni uredi civilne zaštite
1401 - Područni uredi civilne zaštite INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 10 Podaci o minski sumnjivim područjima
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

23-07-2019


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a