Općina Sali
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sali

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0098

Jedinstvena oznaka subjekta:

0098

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sali

OIB subjekta NIPP-a:

72285291723

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Sali II 74A
23281 Sali
+385(023) 377 042
+385(023) 377 560
www.opcina-sali.hr

Vladimir Radulić
opcina@opcina-sali.hr
023/ 377 152


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sali je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Općina Sali je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0561 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sali

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a