Općina Lupoglav
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lupoglav

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0145

Jedinstvena oznaka subjekta:

0145

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lupoglav

OIB subjekta NIPP-a:

52610588846

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Lupoglav 17
52426 Lupoglav
opcina-lupoglav@pu.t-com.hr
052/685-022
www.lupoglav.hr

Franko Baxa
opcina-lupoglav@pu.t-com.hr
091 6850 222

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lupoglav je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Lupoglav je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0626 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lupoglav

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a