Grad Zabok
Prijava
Korisnik: Public

Grad Zabok

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0253

Jedinstvena oznaka subjekta:

0253

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Zabok

OIB subjekta NIPP-a:

39265120858

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Zivtov trg 10, 49210 Zabok
https://www.zabok.hr/
zabok@zabok.hr
049/587-777,
049/587-757,

Nenad Miletić,
pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i javne potrebe
nenad@zabok.hr
049/587-756

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Zabok je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Grad Zabok je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0897 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Zabok
0898 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Zabok
0899 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Grad Zabok
0900 - Registar komunalne infrastrukture - javna parkirališta - Grad Zabok
0901 - Registar komunalne infrastrukture - pješačke i biciklističke staze - Grad Zabok
0902 - Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Grad Zabok
1258 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Zabok - WMS
1259 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Zabok - WMS
1260 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Grad Zabok - WMS
1261 - Registar komunalne infrastrukture - javna parkirališta - Grad Zabok - WMS
1262 - Registar komunalne infrastrukture - pješačke i biciklističke staze - Grad Zabok - WMS
1263 - Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Grad Zabok - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-11-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a